1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสตูล ตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ฟาร์มสุกรจำนวน 4 ฟาร์ม ใน ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จังหวัดสตูล ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 10 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 13 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 16