9 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเบตง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเบตง ลงพื้นที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดประชากรสัตว์และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ​ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 78 ตัว จัดเป็นสุนัขเพศผู้ 19 ตัว สุนัขเพศเมีย 41 ตัว แมวเพศผู้ 6 ตัว​ และแมวเพศเมีย 12 ตัว

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 10