2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายอำพล พงค์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิด โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโดยส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและอำเภอต่างๆ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศบาลเมืองคอหงษ์ ร่วมพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) ตำบลคอหงษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีกิจกรรม รณรงค์ทำหมันให้แก่สุนัข แมว ที่อยู่ในวัด โรงเรียน ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ จำนวน 32 ราย จำนวน 70 ตัว และเจ้าของได้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 78 ราย 200 ตัว เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัข แมว ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลตนเองให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

 

1 3 4