1.jpg วันที่ 24 พฤศจิกายน​ 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีเจ้าของและให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบกินในสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ พื้นที่หมู่6 ต.เขารูปช้าง และพื้นที่ริมทะเล ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา