9 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอนาทวี ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารสัตว์ฟาร์มสุกร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารไม่พบสิ่งปลอมปน ค่าความชื้นไม่เกินมาตรฐาน ไม่พบการใช้ยาปฏิชีวนะ และไม่พบเชื้อราในอาหาร จำนวน 4 ฟาร์ม และสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มสุกร จำนวน 20 ตัวอย่าง ผลตรวจสารเร่งเนื้อแดงเป็นลบ ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7