1วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.00 น.นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเสวนา “เกาะติดสถานการณ์ African Swine Fever และมาตรการป้องกันในภาคใต้” ทั้งเรื่องภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศ มาตรการและกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ 9 ร่วมกับนายสัตวแพทย์สุเมธ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 และนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

234