1เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม กิจกรรมด้านปศุสัตว์ เพื่อรับเสร็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และได้ตรวจเยี่ยมบริเวณจัดงานของดีเมืองนรา ณ ศูนย์ราชการ ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลด้านปศุสัตว์ที่ได้ดำเนินการ

 

1234

5678

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9