แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

14เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.57 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 และคณะนำหญ้าแห้ง จำนวน 400 ฟ่อน ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเครื่องเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาสัตว์ จำนวน 250 ชุด ไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และสัตว์เลี้ยงขาดแคลนหญ้า ทั้งในพื้นที่ อ.จะนะ และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมติดต่อกันถึง 2 ครั้ง นานกว่า 2 สัปดาห์ และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรทั้ง 2 อำเภอ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ประกอบด้วย วัว 2,053 ตัว กระบือ 1,358 ตัว แพะและแกะ 670 ตัว และบางส่วนทยอยตาย เนื่องจากพื้นที่ทุ่งหญ้าถูกน้ำท่วมขังขาดแคลนหญ้า รวมทั้งสภาพอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งจากรายงานการประเมินความเสียหายเบื้องต้นในพื้นที่ จ.สงขลา มีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 580 ราย

                นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์กำลังเร่งสำรวจ และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา จ.สตูล จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส โดยประสานสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ในการติดตาม และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ทางกรมปศุสัตว์ ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในการป้องกันและรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยในช่วงน้ำท่วม และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะมอบหมายให้แต่ละจังหวัดสำรวจความเสียหายในส่วนของสัตว์เลี้ยงเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือต่อไป

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

111

------------------------------------

สารสนเทศเขต 9

074-324406