11050

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านลำปาด ต.ควนกาหลง จ.สตูล ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมี
น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย
สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 และข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 ร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

  

2-12-12-1

2-12-12-1

2-12-12-1

--------------------

สารสนเทศเขต 9

074-324406