เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงงานในฟาร์มตัวอย่างอำเภอคลองหอยโข่ง (จังหวัดสงขลา) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จทอดพระเนตรการสาธิตไถนาด้วยควายคู่ และทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงแปลงนา ซึ่งนายสมหมาย คล้ายบ้านใหม่ หน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช เป็นผู้จัดถวาย โดยมี นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ และ สพ.ญโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมถวายการต้อนรับ