3

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 นำโดยนายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ สัตวแพทย์หญิงปัทมา ชิตน้อย สัตวแพทย์หญิงชมเดือน นิมิตกุล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่สนใจในการจัดทำโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ให้กับผู้ประกอบการฯ ในพื้นที่ ตำบลบันนังสาเรง ตำบลลำพะยา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงานปรากฏว่าผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะดำเนินการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ต่อไป

 

1 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10