6

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และคณะ ร่วมกับ นายสัตวแพทย์วิทยา ขจีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล และปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่สนใจประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์ปีกภายในประเทศ) ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล ผลการดำเนินงานปรากฏว่าผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะดำเนินการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ต่อไป

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 12