5

เมื่อวันที่ 16 พฤาภาคม 2566 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสวขลา ลงพื้นที่ตรวจต่ออายุรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฎิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ของบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9