15

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมว ตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1

 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

  97 8

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 12 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6