3

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ฝังทำลายซากสุกรของกลาง โดยมี นายวิทยา ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สนง.ปศุสัตว์เขต 9, นายกิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา,ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา และด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมพิธีฝังทำลายในครั้งนี้ ซึ่งด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการรับของกลางจากด่านศุลกากรสะเดา เพื่อมาทำลาย ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกุมดำเนินคดีลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร โดยเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ร่วมกับด่านศุลกากรสะเดา หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 จับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลาง เนื้อสุกรแช่แข็งลักลอบจำนวน 30,000 กิโลกรัม มีถิ่นกำเนิดบราซิล บริเวณลานขนถ่ายสินค้าและได้ทำการฝังซากของกลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา กรมปศุสัตว์

1 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 21 19