1 เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

3  4 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 5