3 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายวิทยา ขจีรัมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ นายสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และ นายจีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ปัตตานี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสุขภาพแพะ เก็บมูลเพื่อตรวจสอบไข่พยาธิหลังให้ยา ณ ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์ จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

1 2 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4