2 เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน พร้อมด้วยนายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มุ่งหวังช่วยเหลือสัตว์และปศุสัตว์ของเกษตรกรให้เข้าถึงการรักษา และเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการไม่น้อยกว่า 1,500 ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรไม่น้อยกว่า 8,300 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 270 คน

 

 

25 24 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 18 21