8 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ นำโดย นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ประเมินคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นและเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ระดับเขต ของ นายยะโกะ หะมะลง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และ นายอัมรัน มูซอ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7