3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ นำโดย นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ประเมินคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นและเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ระดับเขต ของนายอาบู บากา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และ นายต่วนไพศอน กอตอนีลอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5