2เมื่อวันที่3-4 กันยายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยงานสุขภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกาะแต้วได้ลงพื้นที่ตั้งหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีประชาชนนำสัตว์เข้ารับบริการทำหมันทั้งสิ้นจำนวน 104 ตัว

134