7เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ทดสอบวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ให้กับควายของเกษตรกร ในพื้นที่ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 180 ตัว
14568