1เมื่อวันที่ 17-19สิงหาคม 2562 และ วันที่ 27 สิงหาคม 2562คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมโรงเรียน ได้ติดตามตรวจสอบโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบในพื้นที่เขต 9 จำนวน 2 โรงงาน ณ ฟาร์มชินบัญชร อ.สะเดา และ บจก.เซาท์เทิร์น แดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา2345