6เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมการซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42 หัวหน้าส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ และหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

145782