1เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ส่วนมาตรฐานการ ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต  9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เข้าตรวจต่ออายุการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฎิชีวนะประเภทฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มยะลาพันธุ์สัตว์ ของนายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นฟาร์มแรกในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 ที่ได้รับการรองฟาร์มปลอดยาฯ


32