4เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 21.45 น. ด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมกับชุดเฉพาะกิจกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 9 และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ไม่มีชื่อที่ ซ.สะพานดำ8 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบการกระทำผิดพรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มาตรา15บทกำหนดโทษมาตรา56 จำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน200,000 บ. หรือทั้งจำและปรับ และมาตรา 31 บทกำหนดโทษมาตรา60 ปรับรายตัว สุกรตัวละไม่เกิน 20,000 บ. โดยมีนายสุรชัย เทียนกุล รับเป็นเจ้าของ มีรายการซากสุกร 2 ซาก(ยึด) สุกรมีชีวิต 7 ตัว(อายัด)และอุปกรณ์ต่างๆ รวมมูลค่า ประมาณ 78,930 บ. จากนั้นได้นำส่งคดีที่ สภ.หาดใหญ่ ส่วนซากสุกรอาจเป็นพาหะของโรคระบาด ด่านฯได้นำไปทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ต่อไป1235