3เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ เจาะเลือดเพื่อทดสอบโรคแท้งติดต่อ เก็บอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิภายใน ทำการทดสอบโรควัณโรค ฉีดวีคซีน ยาถ่ายพยาธิและยาบำรุง ให้กระบือ ในพื้นที่ม.6 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา142