1เมื่อระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปสุสัตว์เขต 8 จัดประชุมสัญจรมุ่งมั่นรวมใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2559 เพิ่มมูลค่า และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ ขยายช่องทางการจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการควบคุมคุณภาพ ป้องกันโรคระบาด ลดการสูญเสีย ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่

 

01

23

4

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9