1เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม การดำเนินการฝั่งไมโครชิพผ่านเครื่องอ่าน Microchip เพื่อทราบถึงปัญหาและประโยชน์ในการสืบค้นประวัติของกระบือ เพศ พันธุ์ อายุ สี ตำหนิ รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ซึ่งกระบือต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

12

34

56

78

 

 

 

ศูนย์ : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9