1เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ประธานคณะกรรมการรับรอง ปศุสัตว์ OK ร่วมกับทีมงานมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พิจารณาเพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

12

34

56

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9