1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 นำโดย นายวิทยา ขจีรัมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ นายประภาส หมีดเส็น ให้เกียรติตัดริบบิ้นและปล่อยขบวนคาราวานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงร่วมกิจกรรมการจัดพิธีเปิด (Kick Off) โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านทางการถ่ายทอดสดระบบ Zoom โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ได้ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ วัดอุไรวนาราม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผ่าตัดทำหมัน 52 ตัว ฉีดวัคซีน 80 ตัว

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 7 5