3 เมื่อที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9  ร่วมกับนายอรรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการจัดพิธีเปิด (Kick Off) โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านทางการถ่ายทอดสดระบบ Zoom โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา มีเป้าหมายผ่าตัดทำหมัน 366 ตัว ฉีดวัคซีน 501 ตัว มีสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วม 2 แห่ง ซึ่งในวันนี้ได้ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ที่ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผ่าตัดทำหมัน 60 ตัว ฉีดวัคซีน 80 ตัว

 

 

 

2 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 1