1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน​ 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์​เขต​9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนา​การทางสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง และอาจารย์พร้อมนักศึกษาจากคณะสัตวแพทย์​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ ร่วมตรวจสุขภาพแพะ เก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระ ตามแพะการทดสอบโรคประจำปี อีกทั้งมีการทำวัคซีนปากและเท้าเปื่อยในแพะ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์​สัตว์ ปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6