2 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม นำโดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐานจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 จำนวน 2 แห่ง ณ บริษัทโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำกัด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และบจก.ออลซีซัน คิงดอม อ.เมือง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9