1 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากใบ เข้าติดตามการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ฟาร์มหมูป่าในพื้นที่อำเภอตากใบ และโรงฆ่าสุกร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

3 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 2