3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน​ 2565 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต9นำโดย น.สพ. สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และ น.สพ.วิทยา ขจีรัมย์ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมตรวจรับรองฟาร์มแพะเป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ซึ่งเป็นเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ รวมถึงมีการผลักดันเกษตรกรที่ขอรับรองฟาร์มปลอดโรคเข้าร่วมอบรมและเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)​ในเกษตรกรทั้งสิ้น 33 ราย ณ.พื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6