12 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนโดนและเทศบาลตำบลควนโดนดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลควนโดน
ซึ่งมีกิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60 ตัว ทำหมันแมว จำนวน 32 ตัว ทำหมันสุนัข จำนวน 3 ตัว

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11