1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามัน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2565 (World Rabies Day 2022) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว รวม 256 ตัว และให้บริการผ่าตัดทำหมัน รวม 47 ตัว จัดเป็นแมวเพศเมีย 28 ตัว แมวเพศผู้ 19 ตัว

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9  10