1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะหาและเจ้าหน้าที่จาก อบต.ละแอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรในพื้นที่และกำจัดสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อบต.ละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน รวม 35 ตัว จัดเป็นแมวเพศเมีย 20 ตัว แมวเพศผู้ 15 ตัว

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 12 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 15 17