1 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ สอบถามเกษตรกร เพื่อหาสาเหตุการเกิดโรค รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมทั้งแนวทางการกลับมาเลี้ยงสุกรใหม่ ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา อ.กระแสสิน จำนวน 28 ราย

 

 

 

 

 

  2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8