5

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร​ เทศบาลเมือง​สิงหนคร​และองค์การบริหาร​ส่วนตำบลชิงโค ออกหน่วยปฎิบัติการ​ทดสอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบกิน ณ ศูนย์​พักพิงสุนัขและแมวจรจัดคุณหนึ่ง ตำบลสทิงหม้อ และวัดต่างๆในองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

2 4 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 1