5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา งานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการผ่าตัดทำหมันในสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 45 ตัว และบริการผ่าตัดทำหมัน รวม 39 ตัว จัดเป็น สุนัขเพศเมีย 25 ตัว สุนัขเพศผู้ 12 แมวเพศเมีย 2 ตัว

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  1123