2

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอคลอง​หอยโข่ง และเทศบาลตำบลโคกม่วง ออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ณ วัดปลักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง​ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 6 3