2

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเกาะสาหร่าย พี่น้องจิตอาสาในพื้นที่ รณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวไม่มีเจ้าของ และรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในพระปณิธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ผลการดำเนินงานดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 81 ตัว
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมว จำนวน 170 ตัว
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข จำนวน 40 ตัว
2.ทำหมันสัตว์ทั้งหมด 90 ตัว
- ทำหมัน แมวเพศผู้ จำนวน 31 ตัว
- ทำหมัน แมวเพศเมีย จำนวน 30 ตัว
- ทำหมัน สุนัขเพศเมีย 14 จำนวน ตัว
- ทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 15 ตัว

 

 

 

    1 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4