1

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจเยี่ยมฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร ชื่อฟาร์ม ยะลาพนธุ์สัตว์ฟาร์ม ที่อยู่ 148/5 ม.7 ต. สะเตงนอก อ.เมือง จ. ยะลา ซึ่งได้รับการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฎิชีวนะประเภทฟาร์มสุกรขุน จากกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ประกอบรายแรกในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

2 3 4