6 เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนโดน องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ออกหน่วยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันและโรงเรียนย่านซื่อ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ผลการปฏิบัติงานทำหมันสุนัข 3 ตัว แมว 63 ตัว รวมทั้งสิ้น 66 ตัว

 

 

 

 

 

 

5 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1