6

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ได้ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบ ตามมาตรฐาน ณ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

1 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5