6

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ใส่ใจซึ่งกันและกัน”บูรณาระหว่างหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง ออกหน่วยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✨ผลการปฏิบัติงาน
ทำหมันสุนัข 10 ตัว ตัวผู้ 1 ตัวเมีย 9 ตัว
ทำหมันแมว 47 ตัว ตัวผู้ 12 ตัว ตัวเมีย 35 ตัว
✨รวมทั้งหมด 57 ตัว

 

 

 

 

1  2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3