ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

Download

ประกาศhot 11

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ hot 11

> เอกสารประกวดราคา hot 11

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 

**********************************************