5เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ภายในบริเวณร้านนิทรรศการกรมปศุสัตว์ (โครงการขยายผลพระราชดำริ,โครงการเกษตรอาหารกลางวันใน รร.ตชด,เกษตรกรนำนมแพะมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

1 2 3